• Welkom op de website van de Koninklijke Facultatieve

De Koninklijke Facultatieve werd in 1874 als 'Vereeniging tot invoering der Lijkenverbranding in Nederland' opgericht met als doel de keuze voor crematie in Nederland mogelijk te maken.

In 1913 bouwde de Koninklijke Facultatieve het eerste crematorium van ons land in Driehuis (gemeente Velsen, Noord-Holland): het Crematorium Westerveld. Om een proefproces uit te lokken werd hier op 1 april 1914 de eerste crematie uitgevoerd. Aangezien deze illegaal was, werd proces-verbaal opgemaakt, maar op basis van de gebrekkige Begrafeniswet sprak de rechtbank iedereen vrij. Vanaf dat moment werd cremeren gedoogd. Dat duurde tot 1955 toen crematie wettelijk werd toegestaan. Een jaar eerder bouwde de Vereniging in Nederland een tweede crematorium in Dieren, omdat er steeds meer voorstanders van crematie kwamen.

Bij het honderdjarig bestaan in 1974 ontving de Facultatieve - als kroon op haar werk - het predicaat ‘Koninklijk’ vanwege de belangrijke rol die zij gespeeld had bij de acceptatie van cremeren in Nederland. Het was echter pas in 1991 (117 jaar na de oprichting!) dat de wet begraven en cremeren wettelijk gelijk stelde. In 2003 was het aantal crematies in Nederland voor het eerst (iets) hoger dan het aantal begrafenissen.

Lees verder >>

 Jaarvergadering

Zoals eerder vastgesteld vindt de Jaarvergadering plaats op zaterdag 10 november 2018. De Jaarvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de Vereniging.

Wij verzoeken leden van de Vereniging die de vergadering willen bijwonen om zich vóór 2 november a.s. aan te melden via info@koninklijkefacultatieve.org onder vermelding van volledige achternaam, voornamen voluit, geboortedatum en woonadres. Na aanmelding ontvangt het lid via e-mail een bevestiging, alsmede de agenda. 

Tijdens de Jaarvergadering is de herbenoeming van de heer A.G. Daane als lid van de Ledenraad aan de orde. De heer Daane heeft zich bereid verklaard om de benoeming te aanvaarden en is door het Bestuur en de overige leden van de Ledenraad unaniem voor deze herbenoeming voorgedragen. Het voordragen van eventuele tegenkandidaten dient voor 12 oktober aanstaande te geschieden bij het secretariaat via info@koninklijkefacultatieve.org

 

 

Nieuws

Bijdrage van € 15.000 voor Armin van Buuren Muziekids Studio
Lees verder

€ 10.000 voor Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe
Lees verder

€ 25.000 voor uitbreiding therapie activiteiten Stichting Hulphond Nederland
Lees verder