Organisatie

De Koninklijke Facultatieve is een vereniging met een Ledenraad en een Bestuur.

Het functioneren van de ‘organisatie’ is vergelijkbaar met die van Nederland, waarbij het Bestuur vergelijkbaar is met de Regering en de Ledenraad met het Parlement dat de uitgevoerde werkzaamheden van de verschillende Ministers toetst aan de politieke criteria. Zo ook toetst de Ledenraad de door het Bestuur ontwikkelde plannen en houdt in de gaten in hoeverre de uitwerking daarvan overeenkomt dan wel afwijkt van het oorspronkelijke idee.

Evenals de Ministers in Nederland een uitvoerend orgaan hebben (lees: de ambtenaren in de Ministeries) kan het Bestuur van de Koninklijke Facultatieve gebruik maken van de deskundigheid en de capaciteiten van ‘de Facultatieve Groep’.

Door op deze wijze te werken is de voortgang van de werkzaamheden van de Koninklijke Facultatieve op een gedegen grond gebaseerd. 

Bestuur

Voorzitter       : J.M.H.J. Keizer
Secretaris            : C.C. Bosua-Westerman
Penningmeester     : F.L.J. Jacobs
Assessor : drs. B. de Ruiter
Assessor : mr. Dr. A. Hagemans
Adviseur / gecommitteerde : W.H.J.M. Hillebrandt

 

 

Van links naar rechts W.H.J.M. Hillebrandt, mr. dr. A. Hagemans, drs. B. de Ruiter, J.M.H.J. Keizer, C.C. Bosua-Westerman en F.L.J. Jacobs.

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit:

J.W.F. Burgemeester
A.G. Daane
drs. L.M.L.H.A. Hermans
R.H. Jansen
H.F.C. Jonkers