Missie in historisch perspectief

De Koninklijke Facultatieve is op 28 december 1874 opgericht onder de naam ’Vereeniging voor Lijkverbranding’.

Bij de oprichting werd de missie van de Vereniging bepaald: het bevorderen van de vrije keuze voor de behandeling van het menselijk lichaam na de dood en de verwezenlijking van deze individuele beslissing. De hieruit voortvloeiende doelstellingen, die ook al in 1874 zijn vastgesteld, kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Cremeren moet wettelijk worden gelijkgesteld aan begraven;
  2. Cremeren moet in de praktijk mogelijk zijn;
  3. Een ieder moet de mogelijkheid worden geboden om bewust te kiezen tussen cremeren en begraven.


Doelstelling 1 is geheel is geheel bereikt door de Wet op de lijkbezorging van 1991.

Doelstelling 2 streeft, naast de bouw van voldoende crematoria, naar een ruim aanbod van mogelijkheden voor asbestemming, óók op begraafplaatsen. In dat kader heeft de Vereniging lange tijd bijzondere en intensief aandacht besteed aan begraafplaatsen die zich hiervoor inzetten. Dit gebeurde door het uitreiken van Aanmoedigingsprijzen.

Doelstelling 3 heeft een permanent karakter; deze omvat de verspreiding van relevante informatie betreffende de mogelijkheden en consequenties van de verschillende vormen van behandeling van het menselijk lichaam na de dood.

De missie anno nu…

De missie van de Koninklijke Facultatieve is het bevorderen van de vrije keuze voor de behandeling van het menselijk lichaam na de dood en de verwezenlijking van deze individuele beslissing. De doelstelling die voortvloeit uit de missie is dat de Facultatieve de permanente taak heeft om relevante informatie te verschaffen inzake de mogelijkheden en consequenties van de verschillende vormen van behandeling van het menselijk lichaam na de dood, alsmede de technische, ecologische, sociale en psychologische aspecten daarvan. Het komt dus neer op ‘Mensen met informatie ondersteunen bij het maken van de eigen vrije keuze bij het eigen afscheid van het leven of bij het afscheid van het leven van dierbaren’. De kern is het maken van eigen vrije keuzes. Dit aspect is bij alle activiteiten van de Koninklijke Facultatieve essentieel.

De Koninklijke Facultatieve zet zich sinds 1874 voortdurend in voor een vrije keuze, die gegroeid is vanuit een liberale levenshouding. In eerste instantie was de vrije keuze gericht op de gelijkstelling tussen cremeren en begraven, maar later heeft ‘de Facultatieve’ vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid altijd initiatieven en projecten financieel ondersteund die ‘in het verlengde’ van die gedachte liggen. Om dit beter te kunnen structuren, is het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve opgericht.