ANBI 

ANBI status
De Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Officiële naam
Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie

Publiek bekende naam
Koninklijke Facultatieve

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
40408533

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer
17.76.344

Contactgegevens
Klik hier

Doelstelling volgens de statuten

Het doel van de Vereniging is, gegeven de wettelijke gelijkstelling van cremeren en begraven, de mogelijkheid te bevorderen van een verantwoorde individuele keuze inzake de behandeling van het menselijk lichaam na de dood met inbegrip van de wijze van asbestemming. 

Actueel beleidsplan

In het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen rond crematie concentreert de Vereniging zich volledig op de activiteiten rond de Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve.

Bestuurssamenstelling
Klik hier

Beloningsbeleid

De Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie hanteert een beloningsbeleid waarbij de leden van het Bestuur en de leden van de Ledenraad hun werkzaamheden om niet verrichten. Binnen de wettelijke en fiscale bepalingen is er een onkostenvergoeding in de vorm van presentiegeld en een kilometervergoeding.

Voor financiële informatie
Klik hier