€ 10.000 voor project ‘Samen op koers!’, een reis met jonge (ex-) kankerpatiënten

Het Aanmoedigingsfonds steunt de Stichting C.J. Jaski Fonds met € 10.000 voor het project ‘Samen op koers!’, een reis met jonge (ex-) kankerpatiënten. De stichting steunt jaarlijks projecten om jong en oud kansen te bieden aan boord van zeilschip Eendracht. Het Jaski Fonds wil met die ondersteuning verschillende groepen mensen aan elkaar binden. Een uniek en veilig schip waarmee jongeren, kansarmen, zieken en ouderen dankzij het JaskiFonds een zee aan kansen krijgen. Voor de jongerenprojecten van het JaskiFonds staan daarbij teambuilding en doorzettingsvermogen altijd voorop. Samen leren en ervaren hoe het werken aan boord van zo’n zeilschip je verder kan brengen.

Behalve de onzekerheid over omtrent levensverwachting, vinden er veelal ook ingrijpende veranderingen plaats op het gebied van studie, werk, relaties en andere zaken, door (blijvende) fysieke en psychologische gevolgen van kanker.

In samenwerking met de Stichting Jongeren & Kanker wil het Jaski Fonds een meerdaagse zeilreis voor jongeren met kanker organiseren. De ontmoeting met lotgenoten en onderling uitwisselen van ervaringen brengt (ex-) kankerpatiënten terug naar hun kracht in plaats van hun mogelijke beperkingen; een zeer waardevolle bijdrage in het hervinden en behouden van eigenwaarde, toekomstgerichtheid en behoud van maatschappelijke betrokkenheid in contact met lotgenoten.

www.jaskifonds.nl