€ 10.000 voor Stichting Tante Lenie

Met een bedrag van € 10.000 steunt het Aanmoedigingsfonds Stichting Tante Lenie voor de organisatie van een gezinsweek. De stichting organiseert deze gezinsweken voor gezinnen met een kind dat ernstig of langdurig ziek is en/of minder valide ten gevolge ven een ongeval, chronische of levensbedreigende ziekte.       

Stichting Tante Lenie gelooft in de kracht van saamhorigheid en wil laten zien dat je een keerpunt kunt bereiken wanneer mensen de handen ineenslaan. Dat doet de stichting door het organiseren van een gezinsweek, waarvoor de stichting samenwerkt met artsen en maatschappelijk medewerkers uit tachtig ziekenhuizen in Nederland met een kinderafdeling. Vrijwilligers en Tante Lenie zelf begeleiden de gezinnen en er worden allerlei activiteiten georganiseerd die volledig zijn aangepast aan de beperking die het zieke kind heeft. Niet alleen de behoeften van de zieke kinderen staan centraal, maar ook die van de ouders en de broertjes en zusjes.

www.stichtingtantelenie.nl