€ 10.000,- voor Stichting Tekenen voor Kinderen

Deze donatie maakt het voor de Stichting mogelijk om nog meer kinderen in ziekenhuizen op te vrolijken door voor hen tekeningen te maken die door een bezoekend tekenaar live “op de rand van het bed” worden gemaakt. De tekenaar werkt vooral vanuit de impulsen die het kind hem geeft en de patiëntjes mogen de tekeningen houden. Hiermee wordt bijgedragen om kinderen in de leeftijd tot 18 jaar de trauma’s van opname, behandeling en eventuele operatie te helpen verwerken.

Voor meer informatie: www.tekenenvoorkinderen.nl