€ 13.950 aan Stichting Contacthond voor opleiding en inzet van een therapiehond

Met een bijdrage van € 13.950 aan de Stichting Contacthond draagt het Aanmoedigingsfonds bij aan de opleiding en inzet van een therapiehond voor het project ‘Beperking of niet: Ieder talent verdient een kans’. Door de toenemende vraag wil de stichting graag zes nieuwe therapiehonden opleiden om specifiek in te zetten voor kinderen en jongeren. Deze kinderen en jongeren hebben overwegend een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, het Downsyndroom, een stoornis in het autisme spectrum of gedragsstoornissen. Dankzij de inzet van een therapiehond zijn in het afgelopen decennium in samenwerking met de behandelende eigen therapeuten onvoorstelbaar goede resultaten behaald. De gecertificeerde hondentrainers van Contacthond werken altijd samen met een ervaren therapeut. Elk jaar worden ruim 1.500 therapiesessies in Nederland ondersteund.

Voor meer informatie: www.contacthond.nl