€ 15.000,- voor ‘Tuin van Herinnering’

Met een bijdrage van € 15.000 aan de Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis is de realisatie van de ‘Tuin van Herinnering’ voor het Maasstad Ziekenhuis mogelijk. De Tuin is een project, waarbij geprobeerd wordt op een nieuwe manier ruimte te geven aan spirituele verdieping. Juist in een groot en soms overweldigend ziekenhuis als Maasstad is veel behoefte aan een plek op menselijke maat.

Juist in een instelling die vooral gericht is om mensen zo snel mogelijk te genezen, is er behoefte aan aandacht voor vragen als ‘Wat als het niet goed gaat? Wat als je niet (helemaal) meer geneest of als je geliefde komt te overlijden?’ De Tuin van Herinnering moet een plek worden die ondersteuning geeft aan mensen bij het omgaan met deze vragen. In de Tuin wordt door middel van bestrating een levensloop gevisualiseerd als een kronkelende rivier. De rivier is tegelijk ook het levenspad dat je gaat en waarlangs je letterlijk loopt. Langs de bochten liggen steentjes met namen van mensen die overleden, maar nog niet vergeten zijn. De beplanting gaat met de seizoenen mee en symboliseert de verschillende levensstadia. Op twee plekken in de Tuin worden kunstwerken geplaatst. Naast de plek zelf wil het ziekenhuis de komende tijd ook gaan werken aan een plan van activiteiten rond de Tuin.

www.maasstadziekenhuis.nl