€ 2.500 voor Stichting Troostvol

Het doel van de Stichting Troostvol is het behartigen van de sociale en economische belangen van arme mensen, zowel jongeren als ouderen in Nederland en buiten Nederland. De stichting is actief in Amsterdam. Het Aanmoedigingsfonds draagt € 2.500 bij aan het jongerenproject 2018 van de stichting - Sociale integratie en opvoeding. Het project bestaat uit twee onderdelen: het aanbieden van tien workshops voor jongeren en vier bijeenkomsten in het kader van opvoeding voor jongeren gezamenlijk met hun ouders.

Voor meer informatie: www.stichtingtroostvol.nl