€ 25.000,- voor Stichting Nikai 4 Life voor project ‘Sterk tegen kinderkanker’

De stichting is opgericht door ouders van wie de zoon (Nikai) aan rhaboïde kanker is overleden. Na diverse chemokuren, operaties, clinic trial en immunotherapie is Nikai op 12-jarige leeftijd overleden. De stichting streeft naar verhoging van de genezingskans van kinderkanker in het algemeen en die van rhaboïde tumor in het bijzonder. De stichting wil een bijdrage leveren aan de verhoging van de genezingskans, verbetering van de kwaliteit van de behandelingen, vermindering van de bijwerkingen en overige die daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staan of daartoe bevorderlijk zijn. 100% van de binnengekomen donaties gaat naar onderzoek.

De huidige prognose voor kinderen met rhaboïde tumoren is erg slecht omdat er geen gerichte behandeling voor is. Onlangs zijn in het lab van Jan Drost in het Prinses Máxima Centrum tests gedaan dat een aantal medicijnen heeft opgeleverd die rhaboïde tumorcellen lijken te remmen. De bijdragen worden gebruikt voor vervolgonderzoek om deze medicijnen verder te testen en studie te doen om meer inzicht te verkrijgen hoe deze medicijnen werken. Tevens zal in het vervolgonderzoek ook onderzocht worden hoeveel bijeffecten deze medicijnen hebben.

Voor meer informatie: www.nikai4life.nl