€ 26.000 voor Zeldzame Ziekten Fonds

Met een bedrag van € 26.000 ondersteunt het Aanmoedigingsfonds het Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF) voor de organisatie van de familiedag ‘Blijdschap en Vriendschap in Diergaarde Blijdorp’. Het doel van het ZZF is het werven en ter beschikking stellen van fondsen ten behoeve van de preventie, diagnose en behandeling van zeldzame ziekten, zeldzame aandoeningen en zeldzame complexen in Nederland. Het Fonds geeft hieraan bekendheid en organiseert ook lotgenotendagen.

In 2020 bestaat het Zeldzame Ziekten Fonds 15 jaar en ter gelegenheid hiervan wordt een familiedag in Diergaarde Blijdorp georganiseerd. De doelgroep betreft kinderen met een ernstige zeldzame ziekte, soms zelfs levensbedreigend. Het ZZF wil deze kinderen en hun familie een onbezorgde dag bieden om samen te zijn en te genieten om even hun ziekte kunnen vergeten.

www.zzf.nl