Aanmoedigingsfonds Koninklijke Facultatieve steunt Fonds Slachtofferhulp

 
Het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve heeft 20.000 euro geschonken aan het Fonds Slachtofferhulp. Op 24 april 2012 overhandigde Wiel Hillebrandt - voorzitter van de Koninklijke Facultatieve - de cheque aan Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp. Het geld wordt gebruikt voor het project ‘Online lotgenotencontact’, waarmee slachtoffers en nabestaanden van geweldsmisdrijven via online contact ondersteund en geïnformeerd kunnen  worden.

De Koninklijke Facultatieve zet zich sinds 1874 voortdurend in voor een vrije keuze tussen cremeren en begraven. In het verleden heeft ‘de Facultatieve’ vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid altijd initiatieven en projecten financieel ondersteund die ‘in het verlengde’ van haar eigen doelstellingen liggen. Om dit beter te kunnen structuren, is het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve opgericht.