Aanmoedigingsfonds steunt project voor basisscholen en speciaal onderwijs

Het Aanmoedigingsfonds draagt € 7.500 bij aan Leskist ‘De Loper’, bestemd voor de verlies, rouw en rouwverwerking bij kinderen op basisscholen en het speciaal onderwijs. De Stichting Zereen bij Verlies, die de Leskist ontwikkelt, wil in de komende twee jaar 35 basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in West- en Midden Brabant bereiken met de bedoeling om de (preventieve) leskist daarna landelijk aan te bieden. De stichting wil met de unieke kist een taboe doorbreken op het gebied van praten over rouw- en verlieservaringen en leerkrachten voorzien van handvatten om juist wel aandacht aan verlies- en rouwverwerking te besteden.

Voor meer informatie: www.zereen.nl