Meer hulphonden dankzij gift Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve

Ambassadeur Frits Wester van Hulphond Nederland ontvangt de cheque van € 75.000,- van Wiel Hillebrandt, voorzitter van de Koninklijke Facultatieve. Op de foto van links naar rechts: Frits Wester, Eric Bouwer (Hulphond Nederland), Wiel Hillebrandt, Frans Jacobs (Koninklijke Facultatieve) en Rudolph Strickwold (Hulphond Nederland).

Na de opening van de Amsterdamse beurs op 28 november jl. - ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Stichting Hulphond Nederland - ontving Frits Wester als ambassadeur van Hulphond Nederland € 75.000,- van het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve. Voorzitter Wiel Hillebrandt overhandigde de cheque. 

Hulphond Nederland, het expertisecentrum voor het opleiden en inzetten van hulphonden voor zowel de medische als therapeutische zorg, heeft in de afgelopen dertig jaar de levens van duizenden mensen en hun families kunnen verbeteren. In Amsterdam maakte Hulphond Nederland bekend dat zij in de komende drie jaar drie keer zoveel mensen gaat helpen. De groei komt onder meer door de inzet van Therapie-hulphonden voor kinderen en jongeren met een gedragsstoornis, een geestelijke beperking of het syndroom van Down. 

“Ik ben er trots op dat wij vanuit de gedachte van de Koninklijke Facultatieve  – al 140 jaar staan wij voor vrijheid van keuze en een gelijkwaardige behandeling, waarbij het individu altijd centraal staat – dit waardevolle project mogen ondersteunen”, aldus voorzitter Wiel Hillebrandt van de Koninklijke Facultatieve.

www.hulphond.nl