Mutaties Bestuur en Ledenraad

Tijdens de Jaarvergadering op 12 november jl is de heer J.M.H.J. Keizer benoemd tot voorzitter van de Koninklijke Facultatieve. Hij nam daarmee de voorzittershamer over van de heer W.H.J.M. Hillebrandt die conform de Statuten en Reglementen niet herkiesbaar was. Tevens werd mevrouw C.C. Bosua-Westerman benoemd tot secretaris. Zij neemt deze functie over van de heer P.G. Kok, die ook aftredend en niet herkiesbaar was. De heer R.H. Jansen werd benoemd tot lid van de Ledenraad. Hier was een vacature ontstaan door het om gezondheidsredenen tussentijds aftreden van de heer J.H. van Maarschalkerweerd.

Voor de samenstelling van het bestuur en de ledenraad klikt u hier.