Ondersteuning symposium ‘Ooit ga je dood’

Om de onderwerpen verlies, doodgaan, rouw, uitvaart en keuzevrijheid bij volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking bespreekbaar te maken, organiseerde de Stichting (On)Gewoon begin oktober 2016 voor de tweede keer het symposium ‘Ooit ga je dood’. Het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve ondersteunde het symposium - gehouden in Gedenkpark, crematorium en begraafplaats De Nieuwe Noorder in Amsterdam - met ruim € 1.000,-.

Voor meer informatie: www.stichting-ongewoon.nl