Stichting Oger SARdogs ontvangt €6.000 voor project ‘Vermissing’

Stichting Oger SARdogs biedt families, vrienden en kennissen de mogelijkheid zich te herenigen met hun dierbaren in de meest kwetsbare omstandigheden. Hiervoor leidt de Stichting honden op tot zoekhonden. De honden worden ingezet na vermissingen, calamiteiten en rampen om overlevenden of overleden mensen op te sporen in verschillende omstandigheden, waaronder in het water, in (moeilijk begaanbare) bosgebieden, in het puin van een rampgebied of na een lawine.

Vaak worden mensen vermist als gevolg van een misdrijf, ongeval, ramp of verdwalen. Met grote regelmaat lukt het om mensen levend terug te vinden. Als dat niet het geval is, is het belangrijk voor nabestaanden om op een respectvolle manier afscheid te kunnen nemen. Geen afscheid kúnnen nemen van een dierbare is hartverscheurend en kan grote psychische en sociale gevolgen hebben. Leven in onzekerheid is vaak een enorm zware en bijna ondraaglijke periode.

Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, wil de stichting haar zoekhondenteams uitbreiden met twee nieuwe zoekhonden en de uitrusting uitbreiden met onder andere een sonarsysteem, high visibility kleding en honden loggers. Ook wil de Stichting een eigen inzetwagen van waaruit zoekacties kunnen worden gecoördineerd. Voor dit project steunt het Aanmoedigingsfonds de Stichting Oger SARdogs met € 6.000.

www.ogersardogs.com